CircularsNews
April 2019

Aret Taşcıyan - Daralan Küresel Ticaret, Denizhaber.com

The European Union’s Emissions Trading System (EU ETS) was extended to cover emissions from shipping as of 1st January 2024.

The EU ETS is limited by a 'cap' on the number of emission allowances. Within the cap, companies receive or buy emission allowances, which they can trade as needed. The cap decreases every year, ensuring that total emissions fall.

Each allowance gives the holder the right to emit:

 • One tonne of carbon dioxide (CO2), or;
 • The equivalent amount of other powerful greenhouse gases, nitrous oxide (N2O) and perfluorocarbons (PFCs).
 • The price of one ton of CO2 allowance under the EU ETS has fluctuated between EUR 60 and almost EUR 100 in the past two years. The total cost of emissions will vary based on the cost of the allowance at the time of purchase, the vessel’s emissions profile and the total volume of voyages performed within the EU ETS area. The below is for illustration purposes:
 • ~A 30.000 GT passenger ship has total emissions of 20.000 tonnes in a reporting year, of which 9.000 are within the EU, 7.000 at berth within the EU and 4.000 are between the EU and an outside port. The average price of the allowance is EUR 75 per tonne. The total cost would be as follows:
 • ~~9.000 * EUR 75 = EUR 675.000
 • ~~7.000 * EUR 75 = EUR 525.000
 • ~~4.000 * EUR 75 * 50% = EUR 150.000
 • ~~Total = EUR 1.350.000 (of which 40% is payable in 2024)
 • For 2024, a 60% rebate is admitted to the vessels involved. However, this is reduced to 30% in 2025, before payment is due for 100% with effect from 2026.
 • Emissions reporting is done for each individual ship, where the ship submits their data to a verifier (such as a class society) which in turns allows the shipowner to issue a verified company emissions report. This report is then submitted to the administering authority, and it is this data that informs what emission allowances need to be surrendered to the authority.
 • The sanctions for non- compliance are severe, and in the case of a ship that has failed to comply with the monitoring and reporting obligations for two or more consecutive reporting periods, and where other enforcement measures have failed to ensure compliance, the competent authority of an EEA port of entry may issue an expulsion order. Where such a ship flies the flag of an EEA country and enters or is found in one of its ports, the country concerned will, after giving the opportunity to the company concerned to submit its observations, detain the ship until the company fulfils its monitoring and reporting obligations.
 • Per the EU’s Implementing Regulation, it is the Shipowner who remains ultimately responsible for complying with the EU ETS system.

There are a number of great resources on the regulatory and practical aspects of the system – none better than the EU’s own:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230605

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/reducing-emissions-shipping-sector_en

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/what-eu-ets_en

https://www.denizhaber.com/daralan-kuresel-ticaret-makale,101171.html

Değerli dostlarım, geçmişte bu sütunlardan daha sıkça sizlere hitap edebilmekteydim, ancak son bir yıldır ya ben yaşlanıyorum ya da işlerin yoğunluğundan olacak görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşacak fazlaca zamanım olmuyor. Birkaç kez yazsam dahi, “ABD ikinci bir iç savaşın eşiğinde mi”, “Anti Küreselleşme” , “Trump’ın getirdikleri” gibi pek de iç açıcı olmayan ama ‘acı fakat gerçek” türünden yazılar ile gelmiştim. Bu sefer yine bu türden bir yazı ile düşünce ve görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

2018’de beklentilerin altında bir büyüme gösteren Dünya Ticareti 2019 ve 2020’de de aynı düşük büyüme hızında seyretmeye devam edecekmiş gibi görünüyor. Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) verilerine göre 2019 büyüme hacmi 2.6% olarak beklenmektedir , 2018’de gerçeklesen rakam 3.0% idi. 2020’de büyüme hacminin yine 3.0% olması beklenmektedir ancak buna tabii ki küresel arenada yasanan gerilimlerin buyuk ölçüde etkisi olacaktır. 2018’de yakalanan 3.0%lük oran 2017’deki 4.6%’nin oldukça altındadır. Asya’da 2018 ihracat hacmindeki büyüme 2017 yılında yakalanan 4.6% dan 3.8%’e gerilemiş, ithalat hacmi ise ayni yıllarda 8.3%’den 5.0%’ e gerilemiş durumda.

WTO 2018 Dünya Ticaret hacmindeki büyümeyi 3.9% olarak öngörmüştü. Ancak, dördüncü çeyrekte yaşanan ABD – Çin ticaret savaşı korkuları, büyüme hızının bu beklentinin çok altında gerçekleşmesine neden oldu. Küresel ticarette 2018 yılında el değiştiren değerlere baktığımızda ihracatın $ 19.4 Trilyon ve ithalatın da $ 19.8 Trilyon olduğunu görürüz. Bu da 2017’ye oranla 10% artış demek oluyor. Ancak, hacimdeki artış oranında bir gerileme söz konusu iken değerlerdeki artışı doğrudan 2018 de yaşanan petrol fiyatlarındaki artışa bağlamamız gerekir.

Gerilimler, günümüz dünyasında olduğu gibi yüksek düzeylerde seyretmeye devam ettiği sürece, belirsizlikler artıyor ve Küresel Ticaret kendine düşen büyüme görevini tam anlamı ile yerine getiremiyor. Teknoloji devrimi, iş gücü yaratılması, ulusal ve küresel düzeydeki refah, toplumsal gelişmeyi körüklemek, orta sınıfın varlığını sürdürebilmesi, kültür ve eğitim düzeyinin yükselmesi, milliyetçililiğin, ayrımcılığın ve ırkçılığın azalması tüm bunlar küresel ticaret hacminin sağlıklı ve sürekli büyümesi ile mümkündür. Bunun da sağlanması için ticaretin kırılganlığının ortadan kaldırılması gerekir. 2018 deki küresel ticaretteki büyümenin beklentilerin altında gerçekleşmemesinin başlıca nedenlerini, uluslar arası ticarette önemli olan mallara Trump’ın getirdiği gümrük tarifeleri, finans piyasalarındaki aşırı hassasiyetler, gelişmiş  ülkelerdeki sıkı para politikaları ve sıkça ticareti yapılan bir çok ürüne getirilen misillemeler teşkil etmektedir.

Teknoloji sirkelerinin tahvillerindeki son zamanlardaki durağanlığın, yukarıda bahsettiğim bir suru belirsizliğin nedenleri acaba aşağıdaki şu iki soruda yatıyor olabilir mi?

 1. ABD halki Dunya ekonomisindeki marjinal tüketici görevini aynı hızla sürdürebilecek mi?
 2. ABD ve Çin bir şekilde anlaşarak dünya ticaret savaşının eşiğinden dönebilecek mi?

ABD ekonomisinde yavaşlama başladı, 2018'deki büyüme hızını bu yıl yakalayabileceğini tahmin etmiyorum, ekonomileri ihracata dayalı ülkeler nerede ise durgunluğa girdiler, ama bu durgunluklar küresel daralmaya bu yıl mı dönüşür yoksa seneye mi veya beklenmedik bir şekilde Washington ile Bejing temel hususlarda anlaşırlar da 2019’un ikinci yarısında küresel bazda ekonomiye bir canlılık gelir mi, bunu bekleyip göreceğiz, çünkü cevabi beni aşıyor. Ben bir ekonomist değilim, yapmaya çalıştığım belli başli otoritelerin yayınladığı ekonomik verileri alıp bunları toplumlardaki ve sınıflardaki sosyal, kültürel, ekonomik, davranışsal tepkiler, beklentiler ve ülkeler arası ilişkiler ile karşılaştırarak kendimce bazı sonuçlara ulaşmaktan ibaret. Bakınız, ABD ekonomisindeki en önemli gösterge perakende piyasasının davranışlarıdır. Bir çok bilinmeyenden oluşan bu perakendeci davranışlar  bir çok kez geleceğin habercisi olmuşlardır. Amerikalılar 2018 Aralığında 2017’ye oranla daha az harcama yaptılar ve tasarrufta bulundular. Bunun nedeni beklentilerinin olumlu yönde olmaması olabilirdi. Nitekim Şubat 2019 ‘da iş gücü büyümesindeki durma bence bu gerçeğin perakendeci toplum tarafından aylar öncesinden tahmin edilmesiydi.

Hepinize, sağlıklı, keyifli, ticareti bol, ekonomisi canlı harika bir yaz dilerim.

No items found.