CircularsNews
April 2020

Covid 19 Semineri

Sizi 24 Nisan 2020 tarihi saat 13:30’da hashtag#MicrosoftTeams üzerinden The Standard P&I Club'dan Richard Stevens ve Chris Moxon tarafından verilecek hashtag#Covid19 seminerine davet ediyoruz. The Standard P&I Club hem hashtag#Covid19’a ilişkin hashtag#mürettebat ve kargo taleplerinin kulüp teminatı tahtında değerlendirmesini yaparken hem de sıkça sorulan Covid19 bağlantılı kira sözleşmesi ile ilgili sorulara cevap verecek mahiyette bir anlatım yapacak. Yaklaşık 1 saat sürecek seminere katılmak için yasemin.yorganci@omniltd.com adresine mesaj gönderebilirsiniz.

We are inviting you to hashtag#Covid19 seminar which will be lectured by Mr Richard Stevens and Chris Moxon of The Standard P&I Club through hashtag#MicrosoftTeams on 24/04/2020 at 13:30 Turkish time. The Standard P&I Club will talk about hashtag#crew and hashtag#cargo related cover issues in respect of hashtag#Covid19 as well as legal issues as a consequence of hashtag#Covid19 related problems. To attend this 1-hour seminar, please contact yasemin.yorganci@omniltd.com.